Hơn 7000 chuyến bay bị chậm, hủy trong 3 tháng đầu năm 2017Trong đó, 7059 chuyến bay bị chậm và 337 chuyến bị hủy.

Cụ thể, Vietnam Airlines có 2.187 chuyến bay bị chậm, 98 chuyến hủy; Vietjet Air với 2.337 chuyến bay bị chậm, 5 chuyến hủy; Jestar Pacific với 2.379 chuyến bay bị chậm, 174 chuyến hủy và VASCO có 156 chuyến chậm, 60 chuyến hủy.

Sau đây là số liệu tổng  hợp vừa được công bố:

Tổng hợp số liệu chậm hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam quý I năm 2017 (từ ngày 01/1/2017 đến ngày 15/3/2017)

 
HãngHKThực hiện (chuyến)Chuyến chậmTỷ lệ chậmTăng/giảmso tháng trướcChuyến hủyTỷ lệ hủyTăng/giảm so tháng trước
VN25.4942.1878,6% -6,2 điểm980,4%-0,2 điểm
VJ19.0152.33712,3%-1,9 điểm050%-0,2 điểm
BL8.5422.37927,9%7,5 điểm1742%0,7 điểm
VASCO2.2001567,1%1,4 điểm602,7%2,1 điểm
Tổng55.2517.05912.8%-2,2 điểm3370,6%0 điểm

 


 
PV
Nguồn: tuoitrethudo.vn