135 học sinh được miễn thi THPT năm 2017

.

Theo Bộ GD&ĐT, việc thực hiện này là theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 và điểm c, khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

135 thí sinh sẽ được miễn tất cả bài thi, đồng thời được công nhận tốt nghiệp THPT.

Danh sách cụ thể 135 thí sinh thuộc diện miễn thi và xét tuyển thẳng như sau:

135 học sinh được miễn thi THPT năm 2017

135 học sinh được miễn thi THPT năm 2017

135 học sinh được miễn thi THPT năm 2017

135 học sinh được miễn thi THPT năm 2017

135 học sinh được miễn thi THPT năm 2017

Nguồn: congly.vn