Hà Nội: Phấn đấu dẫn đầu về chỉ số sử dụng nước sạch nông thôn

.

Nhiều công trình cấp nước sạch tập trung với quy mô liên xã đã được xây dựng với nguồn kinh phí hàng chục tỷ đồng, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, điều kiện vệ sinh và nâng cao sức khỏe cho người dân.

Tuy nhiên thực tế hiện nay, tại nhiều xã vùng bãi, hay các khu vực dân cư giáp khu công nghiệp, chất lượng nguồn nước sinh hoạt của người dân ngày càng bị xuống cấp trầm trọng do nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, ảnh hưởng bởi các loại chất thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, làng nghề và dịch vụ. Những nguồn nước này, nếu được sử dụng trực tiếp sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân.

Trước tình hình đó, chương trình nước sạch nông thôn đã được triển khai tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận bền vững, sử dụng hiệu quả dịch vụ cấp nước sạch ở khu vực nông thôn. Kinh phí thực hiện chương trình này được lấy từ nguồn vay vốn của Ngân hàng Thế giới.

Hà Nội: Phấn đấu dẫn đầu về chỉ số sử dụng nước sạch nông thôn

Sau khi bắt tay thực hiện đến nay, Chương trình Ban QLDA Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn đã triển khai thi công xây dựng 6/7 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cung cấp nước sạch cho 11 xã đã vận hành và khai thác sử dụng, 01 công trình cấp nước cho 03 xã dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối năm 2018. Phấn đấu đến hết năm 2020 thì 100% số hộ dân nông thôn các xã của thành phố được sử dụng nước sạch tập trung.

Trong quá trình quản lý, khai thác các công trình cấp nước, Ban QLDA đã chú trọng duy tu, nâng cấp, sửa chữa và khắc phục những hạng mục xây lắp, máy móc, thiết bị công nghệ hư hỏng, các trạm hoạt động không hiệu quả hoặc bị xuống cấp để khôi phục và nhanh chóng đưa các công trình hoạt động trở lại bình thường; qua đó góp phần cung cấp nước sạch liên tục cho người dân sử dụng.

Có thể thấy, từ khi các công trình cấp nước sạch được đưa vào vận hành đã cung cấp nước ổn định đến từng hộ gia đình, chất lượng nước được đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn; giảm các dịch bệnh do sử dụng nước không hợp vệ sinh gây ra, nhất là ở phụ nữ và trẻ em; tạo thói quen cho người dân dùng nước sạch cho sinh hoạt từ đó có ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình trong giai đoạn mới, cũng như hướng tới mục tiêu tăng số lượng hộ tiếp cận nguồn nước sạch bền vững, góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới của thành phố, Ban QLDA Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội mong muốn nhận được sự phối hợp, tham gia tích cực và tạo điều kiện của các cấp chính quyền, người dân các xã trong vùng dự án trong việc giám sát chất lượng thi công của cộng đồng.

Đồng thời, huy động nguồn kinh phí xây dựng công trình, phấn đấu đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2017 là nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh từ 90% lên hơn 95%, góp phần cải thiện đời sống người dân, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: congly.vn