Bình Phước triển khai dự án xây kè và nạo vét hồ Suối Cam

.

Dự án bao gồm 8 gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2017. Hình thức lựa chọn nhà thầu chủ yếu là chỉ định thầu (7/8 gói thầu), chỉ có 1 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi.         

Trung Hiếu

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn