Sau 4 năm vắng cổ tức, Pomina lên kế hoạch chia 20% vào năm nay

.

Ông Đỗ Xuân Chiểu, Chủ tịch HĐQT Pomina cho biết, năm 2016, tình hình tiêu thụ thép trong cả nước có xu hướng tăng mạnh trở lại, tiêu thụ thép của Pomina năm 2016 tăng 107,77% so với năm 2015 (chiếm 14% thị phần trong cả nước). Xuất khẩu của Pomina trong năm vừa qua cũng tiếp tục tăng mạnh 104% so với năm 2015.

Năm 2016, tổng nợ bình quân ở mức 4.562 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 50% so với năm 2015 (từ 432 tỷ đồng giảm chỉ còn 216 tỷ đồng). Từ lý do trên, dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 300 tỷ đồng hoàn thành kế hoạch đề ra là 250 tỷ đồng, chấm dứt lỗ lũy kế trong 2 năm 2014-2015 và đưa lợi nhuận lũy kế là số dương 88,8 tỷ đồng.

IMG_2385
Năm 2017, Pomina đặt kế hoạch doanh thu đạt 12.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Pomina đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 28/4 tại TP.HCM. Ảnh: Sao Mai

Để phát huy những thành công trong năm qua đã gặt hái được. Ban lãnh đạo của Pomina đã mạnh dạn lên kế hoạch năm 2017 với doanh thu thuần 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, chia cổ tức 20% (trong đó 10% tiền mặt và 10% cổ phiếu).

Ban lãnh đạo Pomina cho biết, trong quý 1, công ty đã đạt 2.738 tỷ đồng doanh thu thuần. Lợi nhuận sau thuế thu về 204,7 tỷ đồng, gấp 6,7 lần cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 204,3 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 1/2017, lượng hàng tồn kho của Pomina còn 1.206 tỷ đồng, giảm 430 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó có 10 tỷ đồng công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Sao Mai

Nên đọc
Thủ tướng yêu cầu tạm dừng dự án thép Cà Ná
Năm 2017: Đầu tư cổ phiếu thép sẽ mang lại bộn tiền?
Cần làm rõ 6 vấn đề của dự án thép Cà Ná
Thanh tra toàn diện dự án của Công ty Gang thép Thái Nguyên
 

Nguồn: www.nguoitieudung.com.vn