Luật trẻ em 2016 có hiệu lực từ ngày 1/6/2017

.

Luật trẻ em quy định quyền của trẻ em như quyền sống; quyền bí mật đời sống riêng tư; quyền được sống chung với cha, mẹ; quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi; quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục, không bị bóc lột sức lao động, không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, không bị mua, bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt; quyền được đảm bảo an sinh xã hội; quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội; quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh nạn, tị nạn…

Theo đó, Luật gồm 7 chương với 106 điều quy định rõ trẻ em là người dưới 16 tuổi. Luật quy định cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Tước đoạt quyền sống của trẻ em; Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em; Tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn; Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình.

11222711-tre-em-7
Ảnh minh họa.

Bella

Nên đọc
100% các trường phải có giáo viên dạy môn pháp luật
Chăm sóc y tế, hỗ trợ pháp luật cho công nhân lao động hết sức bức thiết
Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật
Quảng Trị: Ai bất chấp pháp luật, ưu ái nhà thầu Trâm Anh?
 

Nguồn: www.nguoitieudung.com.vn