TKV đẩy mạnh tự động hóa, giảm nhân lực vận hành

.

  • TKV tái cơ cấu công nghệ - giải pháp đột phá để tăng trưởng

Để có sản lượng tăng, năng suất lao động tăng, tiền lương thu nhập tăng nhưng tổng số lao động giảm, bộ máy tinh gọn như vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã thành công trong việc ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất kinh doanh và quản lý để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, hướng đến xây dựng các “Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ ít người”.

TKV đẩy mạnh tự động hóa, giảm nhân lực, tinh gọn bộ máy nhằm tăng năng suất, tiết kiệm chi phí.

5 năm trước đây, toàn Tập đoàn có tổng số lao động lên đến gần 14 vạn người, đến nay TKV còn 9,8 vạn lao động. Bộ máy tổ chức từ Tập đoàn đến các đơn vị ngày càng được tinh gọn, hiệu quả, nhưng tổng sản lượng khai thác than của TKV vẫn giữ “phong độ” với  gần 40 triệu tấn/năm và nhiều sản phẩm khoáng sản, alumin, vật liệu nổ công nghiệp, điện, cơ khí… Tổng giá trị doanh thu của TKV hiện nay đạt gần 130 ngàn tỷ đồng/năm…

Có thể kể đến những công trình tự động hóa được đưa vào vận hành gần đây đã giúp giảm đáng kể nhân lực vận hành. Đó là hệ thống băng tải giếng chính Mạo Khê giúp giảm 70% nhân lực vận hành; hệ thống tự động hóa trạm quạt gió Công ty than Núi Béo giảm 50% nhân lực; tự động hóa tuyến băng tải lò XV -300 Hà Lầm giảm 40% nhân lực; tự động hóa tuyến băng tải giếng chính Khe Chàm (giảm 50% nhân lực); hệ thống tự động hóa hầm bơm Hà Lầm giảm 50% nhân lực…

Nhờ đó, năng suất lao động tổng hợp thực hiện trong năm 2018 tính theo doanh thu đạt trên 1,1 tỷ đồng/người/năm, bằng 115,8% so với thực hiện năm 2017; tính theo sản lượng hiện vật quy đổi (đối với sản xuất than) đạt khoảng 635 tấn/người/năm, bằng 115,7% so với thực hiện năm 2017. Quan trọng hơn, việc không ngừng đầu tư công nghệ tiên tiến đã giúp TKV phát huy hiệu quả nâng cao trình độ nhân lực vận hành, tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tuấn Minh
Nguồn: cand.com.vn