Mô phỏng xác định các thông số của tiêu chuẩn ứng suất điểm PSC trong việc dự báo khả năng chịu lực của hình thức liên kết bằng keo dán với chiều dày lớp keo rất mỏng

.

TS. BÙI THANH QUANG

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Liên kết bằng keo dán là một phương pháp được sử dụng trong các ngành công nghiệp như hàng không và ô tô do các ưu điểm đặc biệt khi so sánh với các hình thức liên kết truyền thống. Tiêu chuẩn ứng suất điểm PSC là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng để dự báo khả năng chịu lực của hình thức liên kết này. Bài báo trình bày mô phỏng số nhằm xác định hai thông số của tiêu chuẩn PSC thông qua các kết quả thí nghiệm có được.

TỪ KHÓA: Tiêu chuẩn nứt, liên kết bằng keo dán.

ABSTRACT: Adhesive bonding is a widely used joining method in industries such as aeronautical and automotive because of specific advantages compared to the traditional fastening methods. Point Stress Criterion was used for predicting the strength of adhesive bonđing. In this work, the two parameters of this method including the critical stress and the critical distance can be determined using experimental results.

KEYWORDS: Fracture criteria , adhesive bonding.

QUANG_Page_1
QUANG_Page_2
QUANG_Page_3
QUANG_Page_4

Nguồn: www.tapchigiaothong.vn