Nhận định chứng khoán ngày 26/5: “Trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật”

.
Nguồn: vneconomy.vn