Chứng khoán phái sinh trước giờ G (5): Cẩn trọng với “con dao hai lưỡi”

.
Nguồn: vneconomy.vn