Blog chứng khoán: Tiền quá nhiều, điều chỉnh không nổi

.
Nguồn: vneconomy.vn