Trong ba tháng, MWG thu 173 tỷ đồng mỗi ngày, tồn kho điện thoại tăng

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017.

quy i doanh thu mwg dat 173 ty dongngay ton kho dien thoai tang
Đơn vị: tỷ đồng

Doanh thu thuần quý này đạt 15.586 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần ở mức 17%. Các loại chi phí trong quý đều tăng, trong đó chi phí quản lý tăng tới 113%, chi phí tài chính tăng 119%.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 558 tỷ đồng, tăng 33,5% cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng 3.624 đồng.

Tính đến cuối kỳ, MWG có 823 tỷ đồng tiền mặt, giảm 172 tỷ đồng trong 3 tháng.

Hàng tồn kho cuối kỳ là 9.236,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Tuy nhiên, trong cơ cấu hàng tồn kho, điện thoại di động đang chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 51% và tăng 7%.

Ngược lại, tồn kho thiết bị điện tử, điện lạnh lại giảm 17%, ở mức 2.453,6 tỷ đồng.

quy i doanh thu mwg dat 173 ty dongngay ton kho dien thoai tang

Tổng nợ phải trả cuối kỳ đạt 9.708,8 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu kỳ, tất cả đều là nợ ngắn hạn. Trong đó vay ngắn hạn là 5.308 tỷ đồng với lãi suất thả nổi và vay dưới hình thức tín chấp.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 2.819,5 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.539,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty cũng thành lập mới công ty con 100% vốn sở hữu - Công ty MWG (Cambodia). Như vậy hiện tại MWG có 3 công ty con gồm CTCP Thế Giới Di Động, Công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh và Công ty MWG (Combodia).

quy i doanh thu mwg dat 173 ty dongngay ton kho dien thoai tang ĐHCĐ MWG: Đầu tư 500 tỷ đồng M&A bán lẻ để tiết kiệm 2 - 3 năm tìm hiểu ngành

Hai hướng M&A ngành bán lẻ được chỉ ra, thứ nhất là mua 100% một chuỗi bán lẻ mà am hiểu về sản phẩm, thứ ...

Khánh Linh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn