Sợi Thế Kỷ đặt mục tiêu lợi nhuận 2017 gấp 3 lần năm trước

.

Ngày 28/3, CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) sẽ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với mức doanh thu đạt hơn 1.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 87,14 tỷ đồng, tăng lần lượt 41% và 205% so với năm 2016.

Tại Đại hội, STK cũng sẽ trình cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016. Tỷ lệ trả cổ tức 2016 là 15%, trong đó 3% sẽ được chia bằng tiền mặt, 12% còn lại được chia bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ này, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức 2016 là hơn 6,4 triệu cổ phiếu.

Kết thúc năm 2016, STK đạt doanh thu 1.358 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 28,6 tỷ đồng. Tuy doanh thu có tăng hơn 30% nhưng mức lợi nhuận sau thuế lại giảm 60% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu STK đang giao dịch với khối lượng khá thấp, quanh mức giá 19.000 đồng/cổ phiếu.

soi the ky dat muc tieu loi nhuan 2017 gap 3 lan nam truoc
Giá cổ phiếu STK trong 3 tháng vừa qua. (Nguồn: VnDirect)

Cúc Phương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn