Quý II niên độ tài chính, Hoa Sen Group lãi 415 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước

.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II niên độ 2016 - 2017.

Kết thúc ngày 31/3, Hoa Sen đạt 6.271 tỷ đồng doanh thu, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2016.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu là hơn 18%, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong kỳ, chi phí lãi vay và chi phí bán hàng của Hoa Sen tăng lần lượt 137% và 26% so với cùng kỳ niên độ trước.

Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 48%, còn 132 tỷ đồng. Dù doanh thu tăng nhưng tốc độ tăng chi phí lớn hơn khiến lãi sau thuế của Hoa Sen chỉ tương đương cùng kỳ, đạt 415 tỷ đồng.

hoa sen lai 415 ty dong quy ii nien do 2016 2017 tuong duong cung ky
Kết quả kinh doanh quý I của HSG (Nguồn: Báo cáo tài chính) (đv: tỷ đồng)

Theo báo cáo tài chính, kết thúc ngày 31/3, Hoa Sen có khoảng 8.446 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, nguyên vật liệu tăng mạnh hơn 4 lần đạt 5.211 tỷ đồng. Khoản phải thu tăng 55%, lên mức 1.698 tỷ đồng.

Cuối kỳ, tổng nợ phải trả của Hoa Sen đạt 14.134 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay nợ ngân hàng là khoảng 10.136 tỷ đồng. Vay nợ ngân hàng gia tăng 76% so với đầu kỳ là nguyên nhân khiến lãi vay tăng 137%.

Kiều Chinh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn