Quý I, ROS lãi sau thuế 92 tỷ đồng, tăng 10% cùng kỳ

.

CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017.

Kết thúc quý I, ROS đạt gần 855 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguyên nhân của sự gia tăng doanh thu là do trong quý I, công ty mẹ đã mở rộng quy mô, ký được nhiều hợp đồng thi công có giá trị lớn nên doanh thu từ hoạt động xây lắp của công ty mẹ.

Biên lợi nhuận gộp của ROS quý I ở mức hơn 13%, cao hơn 4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi, tiền cho vay) giảm 13% còn 44 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí lãi vay tăng mạnh từ hơn 144 triệu lên mức 6,8 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh trong kỳ, đạt lần lượt 9,4 tỷ đồng và 26 tỷ đồng.

Quý I, thu nhập khác và chi phí khác của ROS tăng mạnh chủ yếu do thu nhập và chi phí phát sinh từ thanh lý tài sản cố định.

Doanh thu tăng mạnh 37% nhưng trong kỳ các chi phí gia tăng khiến lãi sau thuế tăng 10%, đạt 92 tỷ đồng. EPS tương ứng 211 đồng.

quy i ros dat 855 ty dong doanh thu tang 37 so voi cung ky
Kết quả kinh doanh quý I của ROS (Đơn vị: tỷ đồng)

Năm 2017, ROS đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 4.914 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 588,8 tỷ đồng. Với kế hoạch này, quý I, ROS đã hoàn thành được 17% kế hoạch doanh thu và khoảng gần 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo báo cáo tài chính, quý I, ROS có khoảng 322 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, chiếm khoảng 6,5% tài sản ngắn hạn.

Khoản phải thu của ROS đạt 2.367 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu kỳ. Trong đó, khoản trả trước cho người bán khoảng 1.457 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn là 746 tỷ đồng.

Hàng tồn kho (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và hàng hóa bất động sản) cuối kỳ là 685 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu kỳ.

Quý I, ROS có khoảng 2.407 tỷ đồng tổng nợ phải trả, giảm 27% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn là khoảng 2.277 tỷ đồng. Nợ giảm so với đầu kỳ chủ yếu do khoản người mua trả tiền trước giảm từ 1.627 tỷ đồng xuống còn 498 tỷ đồng ở cuối kỳ.

Kiều Chinh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn