Phân phối xe giảm sút, Hoàng Huy báo lãi quý I giảm 80% so với cùng kỳ

CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (Mã: HHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017.

Kết thúc quý, doanh thu của Hoàng Huy đạt 307 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân do tình hình thị trường xe tải bị ảnh hưởng bởi tình trạng dư cung.

Trong kỳ, ngoài đóng góp doanh thu từ phân phối xe tải trực tiếp của công ty mẹ thì các công ty con và liên kết như Công ty liên doanh - Công ty TNHH Pruksa Việt Nam (đầu mối triển khai dự án Pruksa Town tại Hải Phòng) đã bắt đầu có lãi từ hoạch toán bàn giao căn hộ.

Do ảnh hưởng của việc việc phân phối xe nên lãi gộp của HHS âm 2,9 tỷ đồng so với mức lãi 48 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2016.

Phân phối xe giảm sút do cũng làm giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt 8% và 16%.

Trong quý, dù lãi gộp âm 2,9 tỷ đồng nhưng HHS ghi nhận hơn 16 tỷ đồng doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi và tiền cho vay cùng việc các chi phí giảm nên lãi sau thuế của HHS vẫn dương, đạt 10,6 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ.

phan phoi xe giam sut hoang huy bao lai quy i chi dat 11 ty dong giam 80 cung ky
Kết quả kinh doanh quý I của HHS (Nguồn: Báo cáo tài chính) (đv: tỷ đồng)

Năm 2017, Hoàng Huy lên kế hoạch tổng doanh thu là 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 163 tỷ đồng. Với kế hoạch này, quý I, HHS chỉ hoàn thành được 18% kế hoạch doanh thu và 6,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo báo cáo tài chính, quý I HHS có khoảng 897 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, chiếm khoảng 40% tài sản ngắn hạn.

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gồm tiền gửi có kỳ hạn khoảng 961 tỷ đồng.

Hàng tồn kho là 228 tỷ đồng, giảm 38% so với đầu kỳ. Khoản phải thu đạt 155 tỷ đồng, chủ yếu là khoản trả trước cho CTCP Ô tô Công nghệ mới khoảng 122 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của HHS đạt 130 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 4% tổng nguồn vốn.

phan phoi xe giam sut hoang huy bao lai quy i chi dat 11 ty dong giam 80 cung ky ĐHĐCĐ HHS: Cổ đông đề xuất dùng tiền gửi ngân hàng mua cổ phiếu quỹ

Tại lần ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) diễn ra ngày 25/03, vấn đề nóng được nhiều ...

phan phoi xe giam sut hoang huy bao lai quy i chi dat 11 ty dong giam 80 cung ky Hoàng Huy chỉ trả cổ tức 4% thay vì 15% như Đại hội cổ đông thông qua

Do kết quả kinh doanh giảm sút, lợi nhuận chưa phân phối chỉ còn 79 tỷ đồng, Hoàng Huy sẽ trình cổ đông điều chỉnh ...

Kiều Chinh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn