PGD đặt kế hoạch lợi nhuận hơn 150 tỷ đồng trong năm 2017

HĐQT CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt kế hoạch năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Theo nghị quyết, PGD đặt kế hoạch sản xuất 800 triệu m3 khí, trong đó hơn 90% là khí thấp áp. Ngoài các dự án đã hoàn thành và chuyển sang quá trình thanh quyết toán, PGD sẽ tập trung vào các dự án khởi công mới với tổng số giá trị giải ngân dự kiến đạt 297 tỷ đồng trong năm 2017.

Năm 2017, PGD đặt mục tiêu doanh thu 5.912 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 157,7 tỷ đồng. Như vậy theo kế hoạch, doanh thu tăng hơn 25% nhưng lợi nhuận giảm 28% so với năm 2016. Điều này là do giá vốn hàng bán được dự phóng tăng từ 82% lên 88% khiến lợi nhuận gộp sụt giảm. Công ty cũng đặt kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt 2017 với tỷ lệ 15%.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu PGD không có nhiều biến động về giá và giao dịch quanh mức dưới 40.000 đồng/cổ phiếu. Tại ngày 13/3, PGD đóng cửa ở mức 39.750 đồng/cổ phiếu.

pgd dat ke hoach loi nhuan hon 150 ty dong trong nam 2017
BIến động giá cổ phiếu PGD trong 3 tháng gần đây. (Nguồn: VnDirect)

Cúc Phương

Theo VNB - PL.XH

Nguồn: vietnambiz.vn