Ngày 15/5, NCT chốt quyền cổ tức 60% bằng tiền

.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài - Nội Bài Cargo (Mã: NCT) vừa thống nhất ngày 15/5 chốt quyền cổ tức còn lại của năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 60%/vốn.

Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 9/6. Tổng số tiền NCT chi trả vào khoảng 157 tỷ đồng.

Năm 2016, tỷ lệ cổ tức chi trả là 100%/vốn, tương đương số tiền chi trả khoảng 261,6 tỷ đồng.

Sau kế hoạch chi trả này, lợi nhuận chưa chia năm 2016 mà NCT còn giữ lại là 16,6 tỷ đồng.

Năm 2017, công ty dự kiến mức chi trả là 79%/vốn. Về kế hoạch kinh doanh, năm 2017, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 630 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 214,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 21% kết quả thực hiện năm trước.

ngay 155 nct chot quyen co tuc 60 bang tien Nội Bài Cargo mục tiêu lợi nhuận giảm 23% năm 2017, duy trì thị phần khoảng 52 - 54%

Năm 2017, Nội Bài Cargo lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 11,5% và 22,6% so với năm 2016.

Khánh Linh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn