KBC lãi quý I gần 181 tỷ đồng, tăng 68% cùng kỳ do chuyển nhượng Khu đô thị Phúc Ninh

.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017.

chuyen nhuong khu do thi phuc ninh kbc lai quy i gan 181 ty dong tang 68 cung ky
Đơn vị: tỷ đồng

Doanh thu thuần quý này đạt 435 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ quý trước. Trong quý, KBC ghi nhận khoản doanh thu bất thường từ chuyển nhượng bất động sản 208,8 tỷ đồng từ Khu đô thị Phúc Ninh, còn lại doanh thu từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng chỉ 188 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước.

Trong doanh thu tài chính, quý này có sự tăng trưởng 123% so với cùng kỳ, ghi nhận từ lãi tiền gửi 9,2 tỷ đồng và doanh thu tài chính khác 7,78 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều giảm, chỉ chi phí quản lý là tăng 47%, đạt 36 tỷ đồng.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý I đạt 180,6 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng 377 đồng.

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản của KBC đạt 14.512 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn. Giá trị tồn kho cuối kỳ là 8.037 tỷ đồng, giảm 2,5% so với đầu kỳ.

Tổng nợ phải trả tại ngày 31/3 là 5.711 tỷ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,65 lần. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 2.496 tỷ đồng trên vốn điều lệ 4.757 tỷ đồng.

chuyen nhuong khu do thi phuc ninh kbc lai quy i gan 181 ty dong tang 68 cung ky KBC dự kiến không chia cổ tức, lên kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp

KBC cần ít nhất 1.000 tỷ đồng mỗi năm cho hoạt động kinh doanh nên đề xuất cổ đông giữ lại lợi nhuận để tái ...

Khổng Chiêm

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn