FPT chia cổ tức 20% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu năm 2016

Về phương án chia cổ tức năm 2016 và 2017

Theo tờ trình ĐHCĐ, Công ty Cổ phần FPT (Mã: FPT) dự kiến mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Trong đó, FPT đã thực hiện chi trả 10% trong năm. Phần cổ tức còn lại dự kiến sẽ trả trong quý II/2017. Việc chi trả cổ tức năm 2016 thực hiện đúng theo kế hoạch đặt ra của HĐQT.

Với 459 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền FPT chi ra trong cả hai đợt chi trả cổ tức là tổng cộng 918 tỷ đồng. Ông Trương Gia Bình, cổ đông lớn nhất của FPT đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT đang sở hữu 7,12% vốn, ước tính sẽ nhận được khoảng 65,4 tỷ đồng.

FPT đưa ra phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (20:3) bằng lợi nhuận giữ lại. Dự kiến phát hành cổ tức bằng cổ phiếu diễn ra vào quý II.

Trong năm 2017, FPT dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt 20% (tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu)

Chi thù lao cho HĐQT năm 2017 và phát hành ESOP cho nhân viên

Năm 2017, FPT dự kiến sẽ chi thù lao cho các thành viên Ban điều hành là 10,76 tỷ đồng, thưởng cho các thành viên điều hành không quá 0,49% tổng lợi nhuận trước thuế của tập đoàn. Tổng thù lao cho thành viên HĐQT không điều hành lên tới 5,75 tỷ đồng.

Tới đây FPT dự kiến sẽ phát hành ESOP cho nhân viên đoạn 2017 - 2019, số lượng phát hành mỗi năm không quá 0,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Tập đoàn sẽ phát hành làm 3 đợt vào các năm 2018, 2019 và 2020 cho các cán bộ nòng cốt từ level 5 trở lên, các đối tượng cầu hiền.

FPT dự kiến phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên loại 3, cổ phần sẽ hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017

fpt chia co tuc 20 bang tien va 15 bang co phieu nam 2016
Nguồn: Nghị quyết HĐQT

Theo tờ trình ĐHCĐ, năm 2017, HĐQT trình kế hoạch doanh thu ước đạt 46.619 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước, lợi nhuận ước đạt 3.408 tỷ đồng, tăng 13,1% so với 2016. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ mảng khối công nghệ, khối phân phối và bán lẻ.

Năm 2017, HĐQT của FPT dự kiến chi khoảng 2.284 tỷ đồng cho các hoạt động đầu tư vào hạ tầng của dịch vụ Viễn thông, đầu tư văn phòng cho khối Công nghệ và các cơ sở giáo dục mới, trong đó tập trung đầu tư chủ yếu vào Viễn thông.

Kiều Chinh

Theo VNB - PL.XH

Nguồn: vietnambiz.vn