Dược Hậu Giang lãi quý I đạt 174 tỷ đồng, tăng 14% nhờ khoản ưu đãi thuế

CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017.

Kết thúc quý, Dược Hậu Giang đạt 956 tỷ đồng doanh thu, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt gần 42%, tương đương so với quý I/2016.

Trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 12% và 6% so với cùng kỳ năm 2016.

Quý I, Dược Hậu Giang nhận được chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại nhà máy dược phẩm mới (Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG) và nhà máy bao bì mới (Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG) với tổng số tiền ưu đãi hơn 35 tỷ đồng, gấp 2 cùng kỳ.

Vì vậy, dù lãi trước thuế của Dược Hậu Giang đạt 172 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ nhưng nhờ khoản thuế ưu đãi làm cho lãi sau thuế tăng 14%, đạt 174 tỷ đồng.

duoc hau giang lai quy i dat 174 ty dong tang 14 nho khoan uu dai thue
Kết quả kinh doanh quý I của DHG (Nguồn: Báo cáo tài chính) (đv: tỷ đồng)

Năm 2017, Dược Hậu Giang dự kiến doanh thu thuần đạt 4.369 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau khi trích quỹ khoa học công nghệ là 800 tỷ đồng. Với kế hoạch này, quý I Dược Hậu Giang đều hoàn thành được 22% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.

Theo báo cáo tài chính kết thúc quý, Dược Hậu Giang có khoảng 323 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.

Khoản phải thu đạt 689 tỷ đồng, hàng tồn kho khoảng 723 tỷ đồng, đều tương đương cùng kỳ năm 2016.

Tổng nợ phải trả của Dược Hậu Giang đạt 787 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn khoảng 253 tỷ đồng, vay nợ ngắn hạn là 258 tỷ đồng.

Kiều Chinh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn