Chi phí gia tăng, quý I Địa ốc Hoàng Quân lãi 21 tỷ đồng, giảm 60% cùng kỳ

CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017.

Kết thúc quý I, HQC đạt hơn 312 tỷ đồng doanh thu, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2016. Việc giảm doanh thu chủ yếu đến từ công ty mẹ, doanh thu công ty mẹ giảm 23% so với quý I/2016 còn 284 tỷ đồng.

Tỷ suất biên lợi nhuận gộp của HQC tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt gần 27%.

Chi phí lãi vay đạt 18,8 tỷ đồng, tăng 79% so với quý I/2016. Chi phí bán hàng giảm 52% còn 6,3 tỷ đồng do trong kỳ dự án HQC Plaza đã bàn giao hoàn thiện cho phần lớn khách hàng, dự án HQC Hóc Môn đang trong giai đoạn bàn giao nhà hoàn thiện, dự án HQC Nha Trang đang trong giai đoạn bàn giao nhà thô nên làm giảm chi phí bán hàng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 50%, ở mức 34 tỷ đồng chủ yếu do công ty đang đẩy mạnh đầu tư vào các dự án lớn trong chiến lược đầu tư dài hạn nên làm phát sinh tăng các chi phí liên quan.

Doanh thu giảm cùng các chi phí khác gia tăng làm cho lãi sau thuế của HQC chỉ còn 20,8 tỷ đồng, giảm 60% so với quý I/2016.

chi phi gia tang quy i dia oc hoang quan lai 21 ty dong giam 60 cung ky
Kết quả kinh doanh quý I của HQC (Nguồn: Báo cáo tài chính) (đv: tỷ đồng)

Theo báo cáo tài chính, quý I HQC có khoảng 3.999 tỷ đồng các khoản phải thu, trong đó khoảng 2.383 tỷ đồng là trả trước cho người bán, 1.045 tỷ đồng là phải thu ngắn hạn của khách hàng, 383 tỷ đồng phải thu về cho vay.

Trong kỳ, hàng tồn kho tăng 17% lên mức 928 tỷ đồng, chủ yếu là hàng hóa bất động sản gia tăng.

Quý I, tổng nợ của HQC đạt 3.002 tỷ đồng, chiếm khoảng 42% tổng nguồn vốn. Trong đó nợ ngắn hạn là 2.124 tỷ đồng và 878 tỷ đồng nợ dài hạn.

Kiều Chinh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn