Morgan Stanley: Bán tháo cổ phiếu ở Hong Kong mới chỉ bắt đầu

.
Nguồn: vietnambiz.vn