Nhựa Đồng Nai sẽ phát hành 100 tỷ trái phiếu trong năm 2017

.
nhua dong nai se phat hanh 100 ty trai phieu trong nam 2017
Công ty Nhựa Đồng Nai vừa thông qua quyết định phát hành hơn 100 triệu trái phiếu dưới hình thức bút toán ghi sổ. Ảnh minh họa: Nhịp cầu đầu tư

Trái phiếu phát hành là trái phiếu phổ thông, không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản và có kỳ hạn 18 tháng. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá trái phiếu, lãi suất cố định trong 6 tháng đầu tiên, các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi.

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu từ nguồn thu hoạt động kinh doanh ống nhựa, bao bì và một phần chia cổ tức từ các công ty con.

Tri Túc

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn