Ngày 2/6 Công ty mẹ của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh lên sàn HNX, giá tham chiếu 61.800 đồng/cp

.

Ngày 2/6, CTCP Du lịch Thương mại Tây Ninh - Tanitour (Mã: TTT) sẽ niêm yết gần 4,6 triệu cổ phiếu lên sàn HNX. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 61.800 đồng/cổ phiếu.

UBND tỉnh Tây Ninh là cổ đông lớn nhất của Tanitour với tỷ lệ sở hữu gần 81%. Hiện nay, Tanitour đang sở hữu 51% vốn tại CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (Mã: TCT) và khoảng 84% vốn tại CTCP Lữ hành Tây Ninh.

Quý I, Tanitour đạt gần 57 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế khoảng 7 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 28% và 65% so với cùng kỳ. EPS trong kỳ đạt 1.319 đồng.

Kết thúc quý, Tanitour có tỷ lệ nợ phải trả chỉ chiếm 10% tổng nguồn vốn, tỷ suất sinh lợi/doanh thu đạt 12%.

Năm 2017, Tanitour đặt kế hoạch doanh thu là 315 tỷ đồng, lãi trước thuế là 79 tỷ đồng. Thông qua đại hội đồng cổ đông diễn ra đầu tháng 5 vừa qua, Công ty đã thống nhất chi trả cổ tức chi trả cổ tức tiền mặt năm 2016 với tỷ lệ 14%.

Từ 2017 - 2021, HĐQT cũng dự kiến doanh thu tăng bình quân 5,5%/năm, lợi nhuận tăng bình quân khoảng 8%/năm và cổ tức tối thiểu 14%.

Hiện ông Lê Hữu Phước đang là Chủ tịch chuyên trách của Tanitour, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh.

ngay 26 tanitour len san hnx gia tham chieu 61800 dongcp Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 17%

TCT có mức chi trả cổ tức khá cao trong nhiều năm qua, bình quân khoảng 40%/năm.

Hoàng Kiều

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn