Hơn 1 tỷ đồng lập dự án quy hoạch tượng đài Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc

.
hon 1 ty dong lap du an quy hoach tuong dai hung vuong va danh nhan anh hung dan toc

Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cho biết đã nhận được văn bản của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin ý kiến góp ý về đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập dự án “Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc đến năm 2035”.

Tại bản đề cương Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc đến năm 2035, cơ quan lập quy hoạch Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết, trong số hơn 370 tượng đài đã được xây dựng cả nước, có gần 20 tượng đài anh hùng dân tộc có quy mô khá lớn, nhìn chung đạt được giá trị thẩm mỹ, góp phần làm giàu di sản văn hoá của dân tộc, tạo ra dấu ấn nghệ thuật của thời đại, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về tình cảm và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong việc tôn vinh những anh hùng dân tộc có nhiều công lao cống hiến cho đất nước…

Tuy nhiên, mặt hạn chế được đơn vị này chỉ ra là việc xây dựng chưa được triển khai cùng với quy hoạch xây dựng của các địa phương trong toàn quốc.

Bên cạnh đó, việc xây dựng tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc, do chưa có quy hoạch thống nhất, đồng bộ từ trung ương đến địa phương dẫn đến những bất cập về công tác quản lý nhà nước còn trùng lặp về xây dựng, bảo quản và tu bổ tượng đài.

Phần lớn tượng đài được xây dựng từ lâu, bằng chất liệu bê tông, đến nay đã xuống cấp, một số không đạt yêu cầu về thẩm mỹ và kỹ thuật cần được thay thế hoặc chuyển chất liệu.

Về xử lý kỹ thuật, trong khâu đúc kim loại chủ yếu bằng phương thức thủ công truyền thống đối với các công trình tượng đài lớn, nên một số tượng đài chưa đáp ứng được yêu cầu về nghệ thuật và kỹ thuật…

Theo đề cương, quy mô công trình, căn cứ chiều cao nhân vật quy về dánh đứng thẳng chia thành quy mô lớn nhân vật có chiều cao từ 8m trở lên, quy mô trung bình với nhân vật có chiều cao từ 4-7m, quy mô nhỏ nhân vật có chiều cao từ 3m trở xuống.

Bản đề cương hiện bỏ trống địa điểm xây dựng các công trình và danh sách tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc đến năm 2035.

Về kinh phí thực hiện quy hoạch, theo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nguồn vốn thực hiện Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc được huy động từ nguồn ngân sách nhà nước trung ương, địa phương và vốn xã hội hoá.

Đối với việc bảo quản, tu bổ, chuyền chất liệu tượng đài đã được xây dựng, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kết hợp với vốn huy động từ nguồn lực xã hội.

Huy động nguồn vốn và phân chia, phân bổ nguồn vốn theo giai đoạn phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch, gắn với những ngày kỷ niệm lớn của từng danh nhân anh hùng dân tộc.

Theo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, dự kiến chi phí cho công việc chuẩn bị đề cương, nhiệm vụ và dự toán là 15,7 triệu đồng, chi phí xây dựng tiêu chí và danh sách Danh nhân các anh hùng dân tộc là 199,5 triệu đồng, chi phí xây dựng quy hoạch hơn 703,6 triệu đồng, các chi phí khác khoảng hơn 131,2 tỷ đồng, tổng cộng số tiền khoảng hơn 1,02 tỷ đồng.

Nguyễn Thảo

BizLIVE

Nguồn: vietnambiz.vn