Website Ngân hàng Nhà nước gián đoạn từ 28/4 đến 3/5

.

Nhằm thực hiện công tác kiểm tra, hệ thống Cổng thông tin điện tử của NHNN, Cổng Thông tin điện tử NHNN, các website của các đơn vị thuộc NHNN sẽ bị gián đoạn hoặc không thể truy cập trong khoảng thời gian từ 20h ngày 28/4 đến 8 giờ sáng ngày 3/5/2017.

Tiến Vũ

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn