Kienlongbank có khoản đầu tư hơn 520 tỷ đồng vào cổ phiếu Sacombank và Maritimebank

.
kienlongbank co khoan dau tu hon 520 ty dong vao co phieu sacombank va maritimebank
Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017, tính đến 31/3/2017, tổng tài sản có của Kienlongbank đạt 32.216 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với thời điểm cuối năm 2016. Trong đó cho vay khách hàng đạt 21.580 tỷ đồng, tăng 10%; dự phong rủi ro cho vay vẫn giữ nguyên mức 170 tỷ đồng.

Ngược lại, chứng khoán đầu tư giảm 10%, còn 2.621 tỷ đồng; dự phòng giảm giá đầu tư lại tăng lên 133 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của Kienlongbank cũng chỉ ra Ngân hàng đang có khoản đầu tư vào cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank và cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Maritimebank với tổng giá trị khoảng 524,8 tỷ đồng và không có trích lập dự phòng.

Về trái phiếu do VAMC phát hành tính đến hết quý I, Kienlongbank có khoảng 492 tỷ đồng, trong đó dự phòng 133 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng khoảng 7%, lên 24.568 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được giảm từ 1,06% vào cuối năm 2016 xuống còn 0.96% vào cuối tháng 3/2017. Nợ có khả năng mất vốn còn khoảng 145 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh ghi nhận thu nhập lãi thuần trong quý I đạt trên 220 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 10 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ. Các hoạt động khác mang về lợi nhuận không đáng kể.

Chi phí dự phòng giảm đáng kể từ 18 còn 5 tỷ đồng. Kết quả lãi sau thuế Kienlongbank đạt trên 58 tỷ đồng, tăng 12%.

Tiến Vũ

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn