Hết quý I/2017, tỷ lệ nợ xấu Eximbank chạm ngưỡng 3%

.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu - Eximbank (Mã: EIB) công bố báo cáo tài chính quý I/2017.

Tính đến 31/3/2017, cho vay khách hàng ở mức 85.231 tỷ đồng, giảm khoảng 594 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 12/2016. Trong đó, dự phòng rủ ro khách hàng tăng thêm 137 tỷ, lên 1.203 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng trong kỳ tăng khoảng 7.900 tỷ đồng, lên 110.287 tỷ đồng.

het quy i2017 ty le no xau eximbank cham nguong 3 Eximbank: Thoái vốn Sacombank có thể không cần phải trình đại hội cổ đông

Việc Eximbank thoái vốn Sacombank có thể không cần phải trình đại hội cổ đông.

het quy i2017 ty le no xau eximbank cham nguong 3 ĐHĐCĐ Eximbank: Không thông qua tờ trình thù lao BKS và chỉnh sửa liên quan Eximland

Quý I/2017, Eximbank đạt lãi 168 tỷ đồng. Tín dụng trong 3 tháng đầu năm không tăng trưởng, trong đó thu hồi trước hạn khoảng ...

Khoản mục chứng khoán đầu tư cho thấy Eximbank nắm khoảng 21.531 tỷ đồng, riêng dự phòng rủi ro là 1.407 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến 31/12/2017 chạm ngưỡng 3%, tăng so với mức 2,95% vào cuối năm ngoái. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm 1.262 tỷ đồng, tăng thêm 130 tỷ đồng.

Trái phiếu VAMC Eximbank nắm giữ còn nguyên 5.178 tỷ đồng. Trích lập dự phòng trái phiếu chiếm 1.396 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu kinh doanh trong quý I/2017 cho thấy thu nhập lãi thuần giảm hơn 25% khi chỉ đạt 687 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ 6%, đạt 74 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối mang về khoản lãi hơn 77 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý là chi phí dự phòng rủi ro giảm đến 60%, chỉ còn 133 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt trên 136 tỷ đồng. Qua đó tính đến 31/3/2017, Eximbank còn lỗ lũy kế khoảng 327 tỷ đồng.

Tiến Vũ

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn