Đầu tư cổ phiếu Sabeco, lãi quý I/2017 của PJICO tăng 29%

.
loi nhuan pjico tang 29 do lai tu dau tu co phieu sabeco
Lợi nhuận PJICO tăng 29% do lãi từ đầu tư cổ phiếu Sabeco (Ảnh PJICO)

Theo báo cáo tài chính quý I/2017 của Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), lợi nhuận sau thuế của công ty có mức tăng trưởng khá ở mức 28,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hầu hết các mảng kinh doanh của PJICO đều tăng trưởng. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PJICO đạt 512 tỷ đồng, tăng 7,3%; doanh thu kinh doanh bất động sản đạt gần 3 tỷ đồng, tăng 34%.

Đặc biệt doanh thu tài chính tăng cao đạt gần 60 tỷ đồng, tương ứng tăng 86%. Riêng chỉ có thu nhập từ hoạt động khác sụt giảm tới 78% đạt 112 triệu đồng.

Chi phí bồi thường bảo hiểm trong quý I ở mức 350 tỷ đồng, tương ứng tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước làm nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận thuần từ bảo hiểm giảm 15%, chỉ đạt mức 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của PJICO đạt mức 32,3 tỷ đồng. Nguyên nhân của sự biến động này là do PJICO hiện thực hoá khoản lãi đầu tư cổ phiếu Sabeco làm

Tính đến 31/3/2017, tổng tài sản của PJICO đạt 4.217 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cuối năm 2016. Trong đó, các khoản phải thu tăng gần 26% đạt 485 tỷ đồng, tài sản tái bảo hiểm giảm 10% đạt 987,6 tỷ đồng.

Năm 2017, PJICO đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc là 2.500 tỷ đồng (không bao gồm doanh thu kinh doanh bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67), tăng trưởng khoảng 6,7% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế 2017 phấn đấu đạt 140 tỷ đồng, tăng trưởng 11,6% so với lợi nhuận thực hiện năm 2016, đảm bảo chia cổ tức không thấp hơn 10%.

loi nhuan pjico tang 29 do lai tu dau tu co phieu sabeco PJICO sẽ bầu thêm một thành viên HĐQT

Việc thực hiện bầu thêm một thành viên vào HĐQT sẽ nâng số lượng thành viên HĐQT của PJICO lên 8 thành viên. Nhiều khả năng ...

loi nhuan pjico tang 29 do lai tu dau tu co phieu sabeco Công bố các khoản đầu tư kém hiệu quả của SCIC, PTI, PVI, Bảo Minh, PJICO

SCIC, PTI, Bảo Minh, PVI, PJICO và Agribank là những cái tên được Kiểm toán Nhà nước nhắc đến với hàng loạt những khoản đầu ...

loi nhuan pjico tang 29 do lai tu dau tu co phieu sabeco Samsung Fire & Marine Insurance mua 20% vốn Bảo hiểm PJICO

Đây là phần vốn PJICO phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Sau phát hành, Petrolimex không còn là công ty mẹ ...

loi nhuan pjico tang 29 do lai tu dau tu co phieu sabeco Lý do cổ phiếu PGI tăng 44% trong vòng 5 tháng

Từ một mã cổ phiếu có mức thanh khoản thấp, PGI đã đột ngột tăng tới 44% trong vòng 5 tháng và trở nên hấp dẫn ...

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn