FLC phát hành 300 triệu cổ phiếu đắt gấp đôi thị giá, ai sẽ mua?

.
Nguồn: vietnambiz.vn