Mỹ kiện hàng loạt quốc gia lên WTO vì hành động trả đũa thuế quan

.
Nguồn: vietnambiz.vn