Kế hoạch vốn nước ngoài tăng 62 nghìn tỷ sau điều chỉnh

.
ke hoach von nuoc ngoai tang 62 nghin ty sau dieu chinh
Điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài. (Ảnh: Báo Hải quan).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cho biết cắt giảm 8.072 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, Thủ tướng quyết định bổ sung 35.983 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài. Trong đó, giao bổ sung danh mục dự án và số vốn 1.602 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015 các địa phương.

Các dự án do Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn nước ngoài của các bộ, ngành trung ương và địa phương cũng sẽ được bổ sung 34.380,632 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2015.

Như vậy, sau điều chỉnh, bổ sung và cắt giảm vốn đầu tư nước ngoài, tổng số vốn theo kế hoạch năm 2015 đã tăng thêm 62,29 nghìn tỷ so với kế hoạch.

Đối với hai dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh SP-RCC của các tỉnh Bình Thuận, An Giang được chuyển sang năm 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn 97,24 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu, mức vốn cắt giảm và mức vốn phân bổ cho các dự án trong phạm vi 50.000 tỷ đồng đã được Quốc hội giao.

Minh Tâm

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn