Cách chức Bí thư Chi bộ Công ty Lâm nghiệp Đức Hòa

.
Ngày 2/5, nguồn tin của Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ra quyết định cách chức Bí thư Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đức Hòa (Công ty Lâm nghiệp Đức Hòa) đối với ông Phạm Đình Dũng, hiện là chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, nguyên Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Đức Hòa và yêu cầu UBND tỉnh xử lý kỷ luật ông Phạm Đình Dũng theo quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông cũng quyết định kỷ luật cảnh cáo Chi bộ Công ty Lâm nghiệp Đức Hòa trong 2 nhiệm kỳ (2010 – 2015) và (2015 – 2020) vì có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quản lý bảo vệ rừng.

Thông báo số 42-TB/UBKT của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông nêu rõ: Từ năm 2008-2016, Chi bộ Công ty đã buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện không đầy đủ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi bộ. 


Cụ thể, Chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, dẫn đến nhiều diện tích rừng tự nhiên do Công ty quản lý bị ngươi dân tàn phá và lấn chiếm đất trong thời gian dài. Chi bộ thực hiện chưa tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Từ đó, để 13 cán bộ, đảng viên và nhân viên trong đơn vị vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng; chưa kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên có vi phạm pháp luật.

Mặt khác, Chi bộ đã lãnh đạo Công ty lập phương án quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng sai quy định. Việc lãnh đạo Công ty phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng cũng chưa tốt. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng thiếu thường xuyên, còn hình thức, chất lượng, hiệu quả đạt được rất thấp. 

Hàng năm, Chi bộ cũng không lãnh đạo việc nắm bắt chính xác diễn biến về tài nguyên rừng, đồng thời báo cáo không đầy đủ và thiếu trung thực với các cơ quan chức năng về diện tích rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm…

Riêng đồng chí Phạm Đình Dũng, Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Chi bộ trong thời gian từ 2008 - 2016.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đắk Nông cũng đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Đắk Nông điều tra những sai phạm trong việc để mất rừng của Công ty Lâm nghiệp Đức Hòa.

Nguồn: baotintuc.vn