Lập Trung tâm mua sắm thuốc để chống loạn giá thuốc<i></i>

.
Tuy nhiên, việc minh bạch hóa để chống tham nhũng độc quyền đang là vấn đề được nhiều chuyên gia quan tâm.

Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:


Nguồn: baotintuc.vn