Bật đèn chiếu xa trong khu dân cư bị phạt thế nào?

.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ, một trong những điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới là phải có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu.
Việc sử dụng đèn chiếu xa, chiếu gần cũng phải đúng quy định, đảm bảo an toàn chung của người tham gia giao thông chứ không được sử dụng tùy tiện.
Theo quy định tại khoản 12 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư là hành vi bị cấm, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của Luật Giao thông vận tải.
Do đó, khi lưu thông trong khu dân cư, người điều khiển phương tiện phải chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần để đảm bảo an toàn cho các đối tượng tham gia giao thông khác.
Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 6 Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì việc sử dụng đèn chiếu xa trong khu đông dân cư (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định) có thể bị xử phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.
LÊ HUY
  • Chia sẻ
Nguồn: plo.vn