Nam A Bank dự kiến tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng, cuối năm lên sàn

.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) sáng nay (27/6) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 theo hình thức trực tuyến.

Năm 2019, Nam A Bank tăng vốn điều lệ đợt 1 từ mức trên 3.353 tỷ đồng lên lên mức hơn 3.890 tỷ đồng thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức. 

Hiện Nam A Bank đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc tăng vốn điều lệ đợt 2 từ mức hơn 3.890 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Dự kiến trong quý 3/2020 Ngân hàng sẽ hoàn tất kế hoạch tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng. 

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Nam A Bank được tổ chức sáng nay (27/6) 

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2020, Nam A Bank thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng trong năm 2020. Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

Cụ thể, trong năm 2020, HĐQT Nam A Bank có chủ trương tăng vốn điều lệ từ mức 5.000 tỷ đồng (sau khi hoàn tất tăng vốn đợt 2 năm 2019) lên 7.000 tỷ đồng thông qua chia cổ tức 14,65%. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 57 triệu cổ phần (tương đương 570 tỷ đồng). 

Đồng thời, Nam A Bank tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ, với số lượng cổ phần phát hành là 143 triệu cổ phần (tương đương 1.430 tỷ đồng). 

Tới thời điểm tổ chức Đại hội này, do một vài yếu tố khách quan đã ảnh hưởng đến tiến độ niêm yết, hiện tại Nam A Bank đã thực hiện gửi hồ sơ đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của Nam A Bank, làm cơ sở để hoàn thiện thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán Hose năm nay. Thời gian thực hiện chậm nhất 31/12.

Về mục tiêu kinh doanh năm 2020 đặt nhiều chỉ tiêu cơ bản như: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỷ đồng trước thuế; Tổng tài sản đạt 116.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019; Huy động đạt 92.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2019; Dư nợ cho vay Cá nhân và Tổ chức kinh tế đạt 82.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2019 nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3% theo quy định.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Nam A Bank tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), thời gian thực hiện chậm nhất ngày 31/12.

Ngoài ra, hội đồng quản trị (HĐQT) Nam A Bank cũng trình cổ đông thông qua việc chấp thuận chủ trương việc cho nhà băng này góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính với vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn phù hợp. Kết quả thực hiện dự kiến sẽ được báo cáo trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Hoàng Nhi

Nguồn: antt.vn