Chính phủ bãi bỏ 6 Nghị định về lĩnh vực ngân hàng

.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo đó, từ ngày 1.7.2018, khi Nghị định 42/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, 6 Nghị định sau đây bị bãi bỏ, không còn giá trị pháp lý, gồm: Nghị định số 14/CP ngày 2.3.1993 của Chính phủ ban hành bản Quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông - lâm - ngư - diêm nghiệp và kinh tế nông thôn. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13.8.2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26.5.2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13.8.2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28.2.2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16.7.2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại. Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18.1.2010 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng.

L.V 21/03/2018 | 10:06
Luật phá sản, Quỹ tín dụng nhân dân
TIN BÀI LIÊN QUAN
  • Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại QuangNhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang
  • Hành trình đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang qua những tuyến phố tại Ninh BìnhHành trình đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang qua những tuyến phố tại Ninh Bình Hành trình đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang qua những tuyến phố tại Ninh Bình
  • Lãnh đạo Lào, Thủ tướng Singapore viếng và ghi sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại QuangLãnh đạo Lào, Thủ tướng Singapore viếng và ghi sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang Lãnh đạo Lào, Thủ tướng Singapore viếng và ghi sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang
Gửi bình luận
Nguồn: laodong.vn