Năm 2018 chỉ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1

Sau hơn nửa tháng công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Ban Phát triển chương trình (Ban soạn thảo) đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của những người quan tâm tới giáo dục. Trong đó, đáng chú ý về đề xuất triển khai chương trình giáo dục tổng thể mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2018-2019.

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình cho biết, tiếp thu ý kiến, một số thành viên Ban soạn thảo kiến nghị Bộ GDĐT triển khai theo từng bước. Trong đó, năm học 2018 - 2019, cho triển khai đại trà chương trình mới ở lớp 1; thực nghiệm ở các lớp 2, 6 và 10. Trong năm học tiếp theo, triển khai đại trà ở lớp 2 và 6, dạy thực nghiệm các lớp 3, 7 và 10. Năm thứ ba, triển khai đại trà ở lớp 3, 7, 10... Đến năm học 2022 - 2023, chương trình mới sẽ được dạy ở tất cả các lớp theo đúng thời hạn Nghị quyết 88 của Quốc hội đề ra.

Việc triển khai từng bước này cũng giúp các địa phương có đủ thời gian để chuẩn bị giáo viên, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất để từng bước đáp ứng được yêu cầu của chương trình mới.

Nguồn: laodong.com.vn