<img src="http://media.tiin.vn/archive/flash/2017/03/06/Banner092616182971424.png">

.
Ảnh động: Những pha troll siêu "khốn nạn" của lũ bạn

Hãy luôn đề cao cảnh giác với lũ nạn thân "khốn nạn" của mình, nếu như không muốn "thốn" như thế này.

TIN LIÊN QUAN
Ảnh động: Minh chứng Ảnh động: Minh chứng "bệnh sĩ đi trước bệnh tim"
Ảnh động: Lũ mèo siêu quậy thích phá đám người khác Ảnh động: Lũ mèo siêu quậy thích phá đám người khác
Ảnh động: Ảnh động: "Quả dưa bở" dành cho tay hám gái
Ảnh động: Phát cuồng với những chú cún Ảnh động: Phát cuồng với những chú cún "lười vô đối"

Gọi cái gì đấy hả?... Úi giời, giật hết cả nẩy. 

Gọi cái gì đấy hả?... Úi giời, giật hết cả nẩy.

Đừng dễ dàng tin lời lũ bạn "khốn nạn". 

Đừng dễ dàng tin lời lũ bạn "khốn nạn".

Hãy luôn đề cao cảnh giác với những đứa bạn xung quanh. 

Hãy luôn đề cao cảnh giác với những đứa bạn xung quanh.

Chỉ cần một phút lơ là là gánh ngay hậu quả "đắng". 

Chỉ cần một phút lơ là là gánh ngay hậu quả "đắng".

Mối nguy hiểm luôn tiềm ẩn quanh ta. 

Mối nguy hiểm luôn tiềm ẩn quanh ta.

Nguồn: tiin.vn