TPCN Nanocare bán bất hợp pháp: Vẫn ngang nhiên chào bán sản phẩm, thách thức cơ quan chức năng

.
Nguồn: www.baoventd.com