Sốc: 100% mẫu thịt được Viện Pasteur TP.HCM kiểm nghiệm đều nhiễm khuẩn E.Coli

.
Nguồn: www.baoventd.com