Nghệ An: Cam Vinh bán giá 3000 đồng không ai mua

.
Nguồn: www.baoventd.com