Thanh Lễ (TLP): Quý 2 báo lỗ thêm 48 tỷ đồng

.
TLP: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam
Giá hiện tại
39.9
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp
TIN MỚI

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (UpCOM: TLP) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ chỉ đạt 2.226 tỷ đồng giảm 26% so với cùng kỳ, nhờ giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 86 tỷ đồng giảm 15% so với quý 2/2019.

Thanh Lễ (TLP): Quý 2 báo lỗ thêm 48 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, TLP đạt 5.077,7 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 18% so với cùng kỳ và lỗ ròng 119 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi ròng hơn 30 tỷ đồng. Năm 2020 TLP đặt mục tiêu doanh thu đạt 11.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng.

Thanh Lễ (TLP): Quý 2 báo lỗ thêm 48 tỷ đồng - Ảnh 2.
BCTC quý 2/2020_TLP


Petrolimex có lãi 677 tỷ sau khi lỗ ròng gần 1.900 tỷ đồng trong quý 1

Trần Dũng

Theo Nhịp sống kinh tế

Nguồn: cafef.vn