Liên tục sửa lỗi giao dịch, Chứng khoán BSC bị khiển trách

.
BSI: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam
Giá hiện tại
39.9
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp
TIN MỚI

Ngày 13/01/2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã quyết định khiển trách CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC - mã chứng khoán BSI) do trong tháng 12/2019 đã có 14 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Mới đây Chứng khoán BSC đã quyết định mua lại 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và công ty. Nguồn vốn mua vào lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của BSC. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/1 đến 11/2/2020 theo phương thức khớp lệnh trên thị trường.

Giá mua vào theo giá thị trường nhưng không quá 10.000 đồng/cổ phần. Hiện tại BSC đang có 5.149 cổ phiếu quỹ.

Khoảng hơn một năm trở lại đây cổ phiếu BSI đã duy trì giao dịch dưới mệnh giá. Thậm chí cuối tháng 10/2019 còn về dưới mức 6.300 đồng/cổ phiếu trước khi phục hồi và về giao dịch quanh mức 7.600 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Cổ phiếu vẫn duy trì giao dịch dưới mệnh giá, Chứng khoán BSC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

Mạnh Linh

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: cafef.vn